Volume : IV, Issue : I, January - 2015

TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Gaurav Verma
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Dental Sciences
Dr N. K. Vaghela, Dr Sanket Katara, Dr Aakash Rathod, Dr Divyesh Chaudhary
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
General Surgery
Dr. K. G. Somashekara, Dr. Amrita Suzanne Mathew, Dr. Keshav Pai
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Medical
R. Rajya Lakshmi, B. V. Rama Reddy, V. Rajani, Ramesh Uppada
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Medical Science
Mrs. Lakshmi Renganathan
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Medical Science
Dr. P. Sreedevi, Dr. B. V. Rama Reddy, Dr. P. Satyanarayana Rao, Dr. B. V. V. D. Kiranmayi
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Medical Science
Ms. Gothoskar Vandan, Dr. Mrs. Smita M. Dharmadhikari, Dr. Mahendra D. Shirsat
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Medical Science
Gagan Bajaj, Nayana P. Kumar, Shruthy Varghese, Greena Kuriakose, Aiswarya Liz Varghese, Jayashree S. Bhat
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Medical Sciences
Dr. Dhara R Karelia, Dr. Vishal Niyatra
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Medicine
Dr. Rajani Valasapalli, Dr. Rajyalakshmi. R, Dr. B. V. Rama Reddy
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Pathology
TABLE OF CONTENT     Subject
M. C. Shivakumar, Dr Venkatesh S Commerce
K. Kumaran, Dr. V. Balaji Commerce
Subhash Singh English literature
Dr. Yoganandan. G, Dr. Saravanan. R Management
Ankit Gandhi, Dr. Ashvin Solanki Management
Dr. Brijesh. N. Chawda PHYSICS
Yamanoorappa V Talavar, Dr. Shashikala. D. J Social Science
Mahesh Anand Goudar, H A Sayeswara, S G Manjunatha Zoology
Dr. P. Venkata Ramana LAW
Ms Tanushri Mukherjee, Dr. Prof S. S. Nathawat Commerce