Volume : VI, Issue : IV, April - 2017

TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Ayuveda
Metan Sb
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Pathology
Dr. Shelly Vashisht, Dr. Suman Lata Khatri
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Pathology
Dr. Manjiri C. Datar, Dr. Alka V. Pawar
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Psychiatry
Dr Santosh Rao Kattimani, Dr. Rajesh S. Patil, Dr Anita A. M, Dr Anuradha G. Patil, Dr Saara Neeha
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Pathology
Dr Somanath Naik
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Physiology
Dr. Kathirvel. B. , Dr. Ajay. N
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Cardiology
Dr. Monika Jindal, Dr. Rekha Ratnani
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Obstetrics and Gynaecology
Dr. N. F. Gathe, Dr. M. S. Supare, Dr. S. V. Pandit, Dr. G. G. Aatram
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Anatomy
D Panigrahi, S K Pani
Abstract Certificate Download PDF Journal DOI : 10.15373/2249555X    XML Google Search
Medical Science
TABLE OF CONTENT     Subject
Usha Wasnik Chemistry
Dr. Juhi Nazaan Chemistry
N. Padmaja Arts
Dr. K. Vinithi Commerce
Anuradha. Averineni Management
Dr. Indu, H Education
Dr. Anju Singh Economics
R. Stylemon Pillai, Dr. V. A. Manickam Physical Education
K. Nandhini, Dr. B. Manivannan, V. Krishnapriya Commerce
Senu Thomas, N. Junior Sundresh, S. Kishore Kumar Commerce